Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

Намерете пощенски код

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
2386 с. Арзан Брезник Перник 42.759704/22.922189
2365 с. Бабица Брезник Перник 42.735927/22.954321
2427 с. Байкалско Радомир Перник 42.401361/22.830538
2388 с. Банище Брезник Перник 42.719509/22.72832
2466 с. Банкя Трън Перник 42.862904/22.680153
2340 гр. Батановци Перник Перник 42.598627/22.955561
2395 с. Бегуновци Брезник Перник 42.693841/22.834098
2453 с. Беланица Радомир Перник 42.482944/22.937717
2488 с. Берайнци Трън Перник 42.808171/22.594537
2435 с. Беренде Земен Перник 42.615696/22.818602
2383 с. Билинци Брезник Перник 42.791391/22.819027
2441 с. Блатешница Земен Перник 42.447924/22.777061
2454 с. Бобораци Радомир Перник 42.472419/22.96562
2341 с. Богданов Дол Перник Перник 42.615156/22.970501
2467 с. Богойна Трън Перник 42.870995/22.66101