Български пощенски кодове

Най-пълната база данни с всички населени места в България.

5338 населени места, 265 общини, 28 области

Намерете пощенски код

Пощенски код Населено място Община Област Lat/Lng
2386 с. Арзан Брезник Перник 42.759704/22.922189
2365 с. Бабица Брезник Перник 42.735927/22.954321
2388 с. Банище Брезник Перник 42.719509/22.72832
2395 с. Бегуновци Брезник Перник 42.693841/22.834098
2383 с. Билинци Брезник Перник 42.791391/22.819027
2360 гр. Брезник Брезник Перник 42.738853/22.904879
2385 с. Брезнишки Извор Брезник Перник 42.727438/22.808498
2372 с. Брусник Брезник Перник 42.835577/22.838514
2375 с. Велковци Брезник Перник 42.667845/22.944272
2364 с. Видрица Брезник Перник 42.758566/22.8654
2393 с. Гигинци Брезник Перник 42.662278/22.812722
2366 с. Гоз Брезник Перник 42.751045/22.938821
2399 с. Горна Секирна Брезник Перник 42.679176/22.665795
2371 с. Горни Романци Брезник Перник 42.782905/22.889308
2381 с. Гърло Брезник Перник 42.776864/22.845412